Efter husdelningen

Som framgår på annan plats på denna blogg så kördes den kooperativa hyresrättsföreningen över av en tillkommen bostadsrättsförening som fick kommunens och Familjebostäders företräde trots diverse tveksamheter, vilket ledde till att hörnhuset delades i två, varvid kooperativa hyresrättsföreningen hamnade i dvala. I ett avtal med BRF-en fick vi använda den förlorade tvättstugan i den ”avknoppade” hushalvan en tid medan Familjebostäder funderade på vad man skulle göra. Kontakterna med Familjebostäder kring KHR lades i malpåse, och föreningen blev vilande. Familjebostäder talade först om att vi kunde fortsätta i kvarvarande Stören 16, något som inte var lätt, inte minst för att större delen av KHR-styrelsen bodde i Stören 15 som blev bostadsrätt.

Hösten 2011 började Familjebostäder dra i de förändringar som husdelningen föranledde. Tyvärr nöjde sej Familjebostäder inledningsvis med att anslå en ritning på ett omgörande av gården i porten med en möjlighet att höra av sej för frågor. Ett förväntat samråd inför den nya situationen uteblev, samtidigt som planen förutsåg ett borttagande av allt kvarvarande från den ursprungliga boendestyrda gårdsplaneringen från 00-talets början, inklusive all befintlig grönska utom den höga björk, som gett namn åt föreningen. Detta skedde också. En brandkårsartad snabbmobilisering av ett antal boendes synpunkter i form av enkät och via lista i porten lyckades i en del avseenden få funktioner återställda med nya rabatter och syrener mm. Det handlade från de boende främst att skilja på vistelse- och transportytor (Familjebostäders första förslag drog en gång rakt över gårdens gräsmatta), att få insynsskyddande grönska runt uteplatsen och att få ätbara saker även på den nya gården (på den gamla fanns hallon, vinbär, flera kryddor och smultron.)

Det visade sej omöjligt att få ersättning för insynsskyddet mot grannfastigheten, som försvann när de befintliga träden togs bort, två pinniga småträd sattes med 7 meters lucka just vid uteplatsen. Grönskan runtom uteplatsen blev inte komplett, utan saknas just utanför utgången från huset. Inga ätliga växter fick planteras nu. Intressant hur inställningen kan ändras markant på 10 år, det verkar ha berott till stor del på vilka personer som varit inblandade från företaget. En konsekvent policy för boendeiflytande saknades uppenbarligen.

När hyresfastighetens gård var färdigavskild, skulle också en ny tvättstuga inredas i huset, eftersom den förra låg i den andra halvan. För detta sade man upp ett trevligt mikrobryggeri, som låg i källarplanet. På boendes önskemål om att få tillgång till en föreningslokal i de frigorda utrymmena blev det blankt nej, liksom att kunna återupprätta den prylåtervinning som funnits i KHR:ens tvättstuga. Ett nytt nyckelsystem infördes för tvättstugan , med syfte att minimera träffar mellan de boende ”för att undvika konflikter”. I mitten på 10-talet vilade en inaktivitetens tystnad i bägge hushalvorna, BRF:ens förvaltarstyrda respektive hyresfastighetens.

Annonser
%d bloggare gillar detta: